Política de protecció de dades d'Hiper Rent a Car - Hiper Rent a Car

971 26 99 11

Política de protecció de dades

EPÍGRAF- INFORMACIÓ Art. 13 I 14 RGPD TRACTAMENT DE CLIENTS

De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació: HIPER HIPERRENT A CAR S.A - CIF: A07132046 Dir. postal: Camino ca'n pastilla nº 41, C.P.: 07610 PALMA DE MALLORCA Telèfon: 971269850 Correu electrònic: rrhh@hiper-rentacar.com. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http://www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com FINALITAT: En HIPER RENT A CAR S.A tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat consistent en lloguer de vehicles sense conductor, realitzar la facturació d'aquest. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l'última contractació i/o compra efectuada per vostè. Si vostè accepta la fidelització com a client les seves dades de caràcter personal es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió com a interessat o afectat. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte mitjançant la compra del producte i/o servei de conformitat amb el Codi de Comerç i Codi Civil. Resulta d'aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. La fidelització com a client està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el contracte d'adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal i facilitar el consentiment para fidelitzar-lo com a client. Existeix obligació de facilitar el consentiment per poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial. DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.no hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en HIPER RENT A CAR S.A estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Procedència: el mateix interessat


EPÍGRAF- INFORMACIÓ Art. 13 I 14 RGPD TRACTAMENT DE CLIENTS

De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació: HIPER HIPERRENT A CAR S.A - CIF: A07132046 Dir. postal: Camino ca'n pastilla nº 41, C.P.: 07610 PALMA DE MALLORCA Telèfon: 971269850 Correu electrònic: rrhh@hiper-rentacar.com. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http://wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com FINALITAT: En HIPER RENT A CAR S.A tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de conèixer el seu grau de satisfacció respecte als nostres serveis. Amb la finalitat de poder millorar en la prestació dels nostres serveis, elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada i el fidelitzarem com a client. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l'última contractació i/o compra efectuada per vostè. Si vostè accepta la fidelització com a client les seves dades de caràcter personal es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió com a interessat o afectat. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l'interessat. Resulta d'aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es podrà efectuar l'enquesta de satisfacció. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal i manifestar el seu consentiment o, en cas contrari, no es pot fidelitzar-lo com a client. Existeix obligació de facilitar el consentiment per poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial. DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.no hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en HIPER RENT A CAR S.A estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Procedència: el mateix interessat

 

EPÍGRAF- INFORMACIÓ Art. 13 I 14 RGPDTRACTAMENT DE COMPTABILITAT

De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació: HIPER HIPERRENT A CAR S.A - CIF: A07132046 Dir. postal: Camino ca'n pastilla nº 41, C.P.: 07610 PALMA DE MALLORCA Telèfon: 971269850 Correu electrònic: rrhh@hiper-rentacar.com. FINALITAT: En HIPER RENT A CAR S.A tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'elaborar i confeccionar les factures dels productes i/o serveis contractats i amb la finalitat del compliment d'obligacions comptables i fiscals. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l'última contractació i/o compra efectuada per vostè. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és obligació de l'emissió de factures de conformitat amb el Codi de Comerç, Llei General Tributària, Llei d'Impost de Societats i Llei d'Impost de Renda de Persones Físiques. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es pot prestar el servei i/o vendre el producte. DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.no hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en HIPER RENT A CAR S.A estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència: el mateix interessat.

 

EPÍGRAF- INFORMACIÓ Art. 13 I 14 RGPDTRACTAMENT D'USUARIS WEB

De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació: HIPER HIPER RENT A CAR S.A - CIF: A07132046 Dir. postal: Camino ca'n pastilla  41, C.P.: 07610 PALMA DE MALLORCA Telèfon: 971269850 Correu electrònic: rrhh@hiper-rentacar.com. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http://www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com FINALITAT: En HIPER RENT A CAR S.A tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través de la nostra web i gestionar l'enviament d'informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d'acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l'última contractació i/o compra efectuada per vostè. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte mitjançant la compra del producte i/o servei de conformitat amb el Codi de Comerç i Codi Civil. Resulta d'aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el contracte d'adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l'oferta sol·licitada i gestionar l'enviament d'informació comercial. DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.no hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en HIPER RENT A CAR S.A estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Procedència: el mateix interessat. 

 

EPÍGRAF- INFORMACIÓ Art. 13 I 14 RGPDTRACTAMENT DE NEWSLETTER / MAILING

De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació: HIPER HIPER RENT A CAR S.A - CIF: A07132046 Dir. postal: Camino ca'n pastilla  41, C.P.: 07610 PALMA DE MALLORCA Telèfon: 971269850 Correu electrònic: rrhh@hiper-rentacar.com. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http://www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com FINALITAT: En HIPER RENT A CAR S.A tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'enviar-li ofertes personalitzades sobre els productes i/o serveis de l'empresa, gestionar l'enviament d'informació i prospecció comercial. A més tractem la informació dels nostres clients que han contractat els nostres productes i serveis amb la finalitat d'enviar-li ofertes personalitzades sobres els productes i/o serveis de l'empresa. Amb la finalitat de poder oferir-li els nostres productes i serveis d'acord amb els seus interessos elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l'última contractació i/o compra efectuada per vostè. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte mitjançant de la contractació del producte i/o servei de conformitat Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el contracte d'adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix obligació de facilitar les dades de caràcter personal i el consentiment per gestionar l'enviament d'informació publicitària i prospecció comercial. DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal / No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en HIPER RENT A CAR S.A estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència: el mateix interessat.

© 2020 HIPERRENTACAR.COM Tots els drets reservats

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar estadístiques d'ús del nostre lloc web i millorar el nostre servei. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí. Acceptar | més info.